Violul in 1750

November 24, 2009 at 5:55 pm (Uncategorized)

Definiţia violului in Codul Penal din vremea domnitorului Constantin Mavrocordat in anul 1750:

“Cel ce va fi prins cu ştromeleagul învârtoşat primprejurul părţilor fătătoare ale muierii,
i se va tăia scârbavnicul mădular spre veşnica lui nefolosire”

Advertisements

Permalink Leave a Comment